Оголошено конкурс на посаду судді ЄСПЛ: вимоги, умови, строки

Avatar
ECHR: Ukrainian Aspect

автор

4 Листопада 2021
|
874
|

конкурс на посаду судді ЄСПЛ: вимоги, умови, строки

Після невдалих спроб запропонувати Раді Європи суддю Європейського суду з прав людини, в Україні оголошено проведення ще одного конкурсу із добору кандидатів.

Відповідне оголошення розміщене на офіційному сайті глави держави, повідомляє інформаційний ресурс «ECHR. Ukrainian Aspect».

Нагадаємо, 26 жовтня Президент оновив склад конкурсної комісії та процедуру відбору судді ЄСПЛ від України після того, як ПАРЄ забракувала запропонованих нашою країною кандидатів. Чому так сталося, можна дізнатися тут.

Тепер документи для участі у конкурсі прийматимуться з 8 листопада по 7 грудня 2021 року.

Повідомляється, що кандидатом для обрання суддею ЄСПЛ від України може бути громадянин України, який:

  • має високі моральні якості;
  • має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобуту в Україні, чи вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту в іноземній державі та визнану в Україні в установленому порядку;
  • має стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) у сфері права та/або стаж (досвід) наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод не менше десяти років;
  • має ґрунтовні знання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини;
  • вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою) та має знання другої офіційної мови Ради Європи (відповідно французької або англійської) на рівні, достатньому для читання та розуміння професійного тексту юридичного змісту.

Не може брати участь у конкурсі особа, яка:

  • на момент подання документів для участі у конкурсі досягла 65 років;
  • визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
  • має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків судді;
  • має судимість, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
  • піддавалася протягом останнього року адміністративному стягненню за пов’язане з корупцією правопорушення.

До конкурсної комісії слід подати такі документи:

1) написану власноруч письмову заяву про участь у конкурсі;

2) автобіографію;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути обраним суддею Європейського суду з прав людини від України;

4) копію паспорта громадянина України;

5) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту в іноземній державі, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;

6) копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності) разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;

7) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, та/або досвід наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод;

8) написану власноруч письмову заяву про відсутність обставин, зазначених в абзацах дев’ятому – дванадцятому пункту 4 Положення про проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України;

9) письмову згоду на обробку персональних даних.

Також можна подати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня, репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо).

Усі документи треба відсканувати у формат pdf (кожен документ окремим файлом) та записати їх на флеш-накопичувач.

Документи подаються до конкурсної комісії поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або особисто (у закритому конверті, засвідченому особистим підписом, з позначенням на конверті «Конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України») за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Офіс Президента України.

Підпишись прямо зараз!

Заповни форму, щоб отримувати новини на пошту