Принципи розвитку університетської освіти та професійної підготовки в галузі системи Конвенції визначили у Раді Європи

Avatar
ECHR: Ukrainian Aspect

автор

25 Лютого 2020
|
2 241
|

текст Рекомендації CM/Rec (2019)5 Комітету Міністрів

Держави-члени повинні забезпечити університетську освіту та професійну підготовку з системи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод («Конвенція»), яка відповідає потребам та очікуванням різних категорій суспільства, зокрема тих, хто працює в галузі прав людини. За необхідності це завдання повинне бути виконане за співпраці з відповідними недержавними зацікавленими сторонами.

На цьому принципі наголосив Комітет Міністрів Ради Європи, ухваливши Рекомендацію CM/Rec (2019)5 про систему Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в університетській освіті та професійній підготовці, передає інформаційний ресурс «ECHR. Ukrainian Aspect».

У цій Рекомендації Комітет Міністрів, посилаючись на свою попередню практику та враховуючи положення низки інших міжнародних документів, визначив Принципи розвитку університетської освіти та професійної підготовки в галузі системи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У документі зазначається, що держави-члени повинні забезпечити великою кількістю різномантіних фахівців, які б пропонували якісну та цілеспрямовану професійну підготовку з системи Конвенції та, якщо можливо, щоб таке навчання було доступним мовою (мовами) держави-члена. Також наголошується, що необхідно звернути увагу на початкове та постійне навчання суддів, прокурорів та адвокатів; юридичних перекладачів; співробітників правоохоронних органів; професійних журналістів; та персоналу, який має справу з вразливими групами.

Також КМ РЄ підкреслив важливість залучення державами висококваліфікованих викладачів та інструкторів до такого навчання. Серед них можуть бути колишні судді та юристи Європейського суду з прав людини, судді та юристи верховних і конституційних національних судів, а також представники уряду та члени їх офісів. Професійна підготовка повинна забезпечуватися, наскільки це можливо, особами, які мають гарні знання з системи Конвенції та практичний досвід у відповідній професійній сфері.

Окремо Комітет Міністрів зупинився й на методах навчання та підготовки. На його думку, держави-члени повинні забезпечити точний переклад відповідної прецедентної практики ЄСПЛ або її професійний стислий виклади у формі резюме, що відповідатиме Рекомендації Rec (2002)13 Комітету Міністрів державам-членам щодо опублікування та розповсюдження тексту Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини. Такі переклади повинні бути легкодоступними та безкоштовними.

Нагадаємо у Рекомендації Rec (2002)13 йдеться про те, щоб щоб держави-члени: забезпечували з ініціативи держави чи приватних осіб негайне і широке опублікування рішень та ухвал Суду, які становлять відповідні напрацювання у прецедентній практиці або вимагають від них як від держав-відповідачів спеціальних заходів з їх виконання, повністю або принаймні у стислому викладі чи у формі витягів (з відповідними посиланнями на оригінальні тексти) мовою (мовами) країни, зокрема в офіційних виданнях, інформаційних бюлетенях відповідних міністерств, правових журналах та інших засобах масової інформації, якими зазвичай користується правнича громадськість, включаючи, коли це доречно, Інтернет-сторінки. Також має забезпечуватись швидке розповсюдження серед державних органів (суди, правоохоронні органи, пенітенціарні установи або соціальні служби), а також недержавних інституцій (об’єднання адвокатів, професійні об’єднання тощо) тих рішень, які можуть мати особливе значення в їхній діяльності, якщо потрібно, то разом з пояснювальною запискою або циркуляром.

Зауважимо, що авторами проекту «ECHR. Ukrainian Aspect» разом з Національною асоціацією адвокатів України протягом останніх років здійснюється оперативний переклад та поширення текстів рішень ЄСПЛ українською мовою, які мають важливе значення як в адвокатській діяльності так і в суддівській сфері.

Повністю текст Рекомендації CM/Rec (2019)5 Комітету Міністрів державам-членам про систему Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в університетській освіті та професійній підготовці українською мовою у перекладі президента Спілки адвокатів України Олександра Дроздова та директора АБ «Дроздова та партнери» Олени Дроздової можна переглянути тут.

Підпишись прямо зараз!

Заповни форму, щоб отримувати новини на пошту