Рішення ЄСПЛ “Нагметов проти Росії” від 30 березня 2017 року

Avatar
ECHR: Ukrainian Aspect

автор

20 Лютого 2018
|
3 229
|

Смерть під час мітингу. Нагметов проти Росії

30 березня 2017 р. Велика Палата Європейського Суду ухвалила постанову по справі «Нагметов проти Російської Федерації» (Nagmetov v. Russia), скарга № 35589/08, в якому встановила:
одноголосно, що мало місце порушення статті 2 Конвенції (право на життя) в її матеріально-правовому та процесуальному аспектах, а також

– чотирнадцятьма голосами проти трьох, що держава-відповідач має виплатити заявнику 50 000 євро в якості компенсації моральної шкоди.

Справа стосувалася питання про те, чи може бути присуджена справедлива компенсація за відсутності належної «вимоги».

Європейський Суд, зокрема, постановив, що в разі, коли не було подана належна «вимога» відповідно до Регламенту Європейського Суду, він залишається, тим не менш, має право присудити в розумних межах компенсацію моральної шкоди, заподіяної у виняткових обставинах конкретної справи.

Європейський Суд визнав, що визнання факту порушення статті 2 Конвенції в її матеріально-правовому та процесуальному аспектах не могло стати достатньою справедливою компенсацією. Тяжкість і наслідки розглянутих порушень, а також загальні умови, при яких сталося порушення і, зокрема, тривалість і неефективність розслідування за фактом смерті, завданої посадовою особою, вимагали присудження справедливої компенсації.

Європейський Суд не виявив яких би то не було доказів того, що законодавство Російської Федерації дозволяє вимагати і отримати грошову компенсацію» в розумний термін.

Таким чином, Європейський Суд дійшов висновку, що в цій справі є виняткові обставини, які вимагають присудження справедливої компенсації моральної шкоди, незалежно від факту відсутності належного вимоги про це.

Скарга була подана в Європейський Суд 11 липня 2008 р. Постановою Палати від 5 листопада 2015 р. Європейський Суд одноголосно постановив, що мало місце порушення статті 2 Конвенції в її матеріально-правовому та процесуальному аспектах.

4 лютого 2016 р. влади Російської Федерації порушили клопотання про перегляд справи у Великій Палаті Європейського Суду, у відповідності зі статтею 43 Конвенції , і 14 березня 2016 р. Колегія Великої Палати Європейського Суду задовольнила це клопотання.

Заявник, Ярмет Узерович Нагметов, громадянин Російської Федерації, народився в 1949 році і проживає у р. Махачкала (Республіка Дагестан).

25 квітня 2006 р. син заявника, Мурад Нагметов, брав участь у мітингу в р. Махачкала, в якому брало участь кілька сотень людей, протестуючи проти корупції місцевих посадових осіб. Мітинг був розігнаний владою з використанням вогнепальної зброї. Мурад Нагметов помер від поранень, отриманих під час вибуху гранати зі сльозогінним газом. У той же день було розпочато розслідування за фактом вбивства і незаконне застосування вогнепальної зброї. У лютому 2007 року розслідування було припинено. У грудні 2009 року розслідування було відновлено, а потім знову призупинено 16 січня 2010 р. В лютому 2011 року прокурор визнав рішення від 16 січня 2010 р. незаконним і визначив, що розслідування має бути продовжено. Зокрема, він зазначив, що слідство не вичерпало засобів, спрямованих на встановлення обставин злочину, збір доказів або ідентифікацію зброї, з якої був убитий потерпілий. Прокурор вважав, що ідентифікація була можлива, всупереч твердженням, що містяться у висновку експерта В квітні 2011 року розслідування було знову припинено.
Стаття 2 Конвенції
У своїй Постанові від 5 листопада 2015 р. Європейський Суд зазначив, що влада Російської Федерації визнали, що Мурад Нагметов був убитий в порушення статті 2 Конвенції. Зокрема, влада Російської Федерації відзначали, що напрям пострілу гранати зі сльозогінним газом прямо на людину суперечить російському законодавству. Європейський Суд не знайшов яких-небудь причин не погодитися з цими висновками. Крім того, він зазначив, що влада не прийняли всі розумні і практично здійсненні заходи для встановлення особи нападника і з’ясування всіх обставин справи.

Велика Палата Європейського Суду підтримала висновки Палати і постановила, що мало місце порушення статті 2 Конвенції в її матеріально-правовому та процесуальному аспектах.

Справедлива компенсація (стаття 41 Конвенції)

У своїй Постанові від 5 листопада 2015 р., Палата Європейського Суду прийняла рішення присудити заявнику компенсацію, незважаючи на те, що «вимога щодо справедливої компенсації не було представлено у належному порядку. Вона обґрунтувала це рішення, посилаючись на особливу серйозність порушення положень Конвенції, відсутність будь-якої компенсації на внутрішньодержавному рівні і неясні перспективи отримання відповідної компенсації після винесення постанови Європейського Суду. Таким чином, Палата Європейського Суду вважала допустимим і необхідне присудити заявнику 50 000 євро в якості компенсації моральної шкоди.

Зі свого боку Велика Палата Європейського Суду, перш за все, вказала, що заявник зазначив у формулярі скарги, що хотів би отримати грошову компенсацію у зв’язку з порушеннями Конвенції, включаючи статтю 2 Конвенції. У світлі загальних принципів і судової практики, Європейський Суд визнав, що в обставинах цієї справи висловлення бажання на початковій стадії провадження у Європейському Суді не є «вимогою» за змістом Правила 60 у взаємозв’язку з пунктом 1 Правила 71 Регламенту Європейського Суду.

Європейський Суд зазначив, що у статті 41 Конвенції не уточнюється, що наявність вимоги є обов’язковим для здійснення Європейським Судом своїх дискреційних повноважень. Згідно з переважаючою практиці Європейського Суду, зазвичай він розглядає лише фактично пред’явлені вимоги і не вирішує за власною ініціативою питання про те, був чи заявнику заподіяно будь-якої іншої шкоди. У дуже рідкісних випадках він визнавав за необхідне присудити грошову компенсацію моральної шкоди, навіть коли така вимога не було пред’явлено або воно було пред’явлено із запізненням. В інших випадках Європейський Суд постановляв, що визнання факту порушення є достатньою справедливою компенсацією і, відповідно, відхиляв, представлені вимоги.

Нарешті, Європейський Суд підкреслив, що його керівним принципом є принцип справедливості, зокрема, щодо справедливої компенсації моральної шкоди. Це передбачає певну гнучкість і об’єктивний розгляд питання про те, що саме є справедливим, чесним і розумним в обставинах конкретної справи.

Європейський Суд нагадав, що стаття 41 Конвенції надає право присуджувати справедливу компенсацію і наділяє Європейський Суд дискреційними повноваженнями щодо вирішення цього питання «у разі необхідності». Використовуючи ці дискреційні повноваження, він може прийняти рішення про призначення або про відмову у присудженні грошової компенсації. Заявник або його представник повинні дотримуватись формальні вимоги Регламенту щодо питання про справедливу компенсацію під загрозою настання негативних наслідків для заявника. Представник діє від імені призначив його заявника. Вважається, що він діє в інтересах заявника. Це зазвичай передбачає, що заявник бере на себе ризик негативних наслідків, які можуть бути викликані поведінкою представника у справі, що розглядається Європейським Судом. Отже, у разі, якщо представник не представив вимога щодо справедливої компенсації, це, як правило, спричиняє відмову Європейського Суду присудження будь-яких сум.

Однак Європейський Суд зазначив, що, в той час як у звичайних умовах він не розглядає за власною ініціативою питання про справедливу компенсацію, ні сама Конвенція, ні протоколи до неї, не перешкоджають йому в здійсненні дискреційних повноважень, передбачених статтею 41 Конвенції. Європейський Суд зберігає за собою право присуджувати в розумних межах справедливу компенсацію моральної шкоди, заподіяної у виняткових обставинах конкретної справи, у разі, коли вимога про це не було представлено відповідно до Регламенту Європейського Суду. У випадках, коли Європейський Суд передбачає можливість присудження справедливої компенсації моральної шкоди за відсутності належного вимоги, він, насамперед, повинен пересвідчитися у дотриманні кількох попередніх умов. Європейський Суд, таким чином, надає особливого значення обставинам, ясно доводить, що заявник виявив бажання отримати грошову компенсацію, крім визнання факту порушення Конвенції. Далі необхідно з’ясувати наявність причинно-наслідкового зв’язку між порушенням Конвенції та заподіяною моральною шкодою.

Потім Європейський Суд переконується в наявності незаперечних аргументів на користь присудження компенсації, незважаючи на недотримання заявником Правила 60 Регламенту Європейського Суду. Далі Європейський Суд з’ясовує, чи існували реальні перспективи отримання адекватної компенсації», за змістом статті 41 Конвенції, на внутрішньодержавному рівні.

У цій справі Європейський Суд вирішив, що заявнику було завдано моральної шкоди внаслідок порушення статті 2 Конвенції і що мала місце причинно-наслідковий зв’язок між порушенням і заподіяною шкодою. Моральну шкоду складався в душевних і фізичних стражданнях, заподіяних заявнику у зв’язку з незаконним і необґрунтованим використанням вогнепальної зброї відносно його сина, що призвело до смерті останнього, а також неефективним розслідуванням по справі.

Підпишись прямо зараз!

Заповни форму, щоб отримувати новини на пошту