Звіт ЄСПЛ за 2019 рік

Переклад документу українською мовою здійснили: Тетяна Анцупова - суддя Верховного Суду, д.ю.н., професор; Расім Бабанли - керівник департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду, д.ю.н.; Олександр Дроздов - адвокат, член Комісії з питань правової реформи при Президентові України к.ю.н., доцент, заслужений юрист України; Олена Дроздова - адвокат, доцент кафедри кримінального права і правосуддя Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С. Дем’янчука, к.ю.н.

Avatar
ECHR: Ukrainian Aspect

автор

11 Червня 2020
|
1 771
|

Найцікавіші рішення Європейського суду з прав людини за 2019 рік, аналіз їхнього впливу на розвиток правових позицій, що існували раніше.

Звіт мовою оригіналу можна переглянути за посиланням.

У 2019 році Велика Палата Європейського суду з прав людини  постановила чотирнадцять рішень і надала свій перший консультативний висновок згідно з Протоколом No 16 до Конвенції з прав людини і основоположних свобод.

 

Зміст

ВСТУП

I. ЮРИСДИКЦІЯ ТА ПРИЙНЯТНІСТЬ

1.1. Прийнятність (статті 34 та 35 Конвенції) Шестимісячний строк (пункт 1 статті 35 Конвенції)

II. «ОСНОВОПОЛОЖНІ» ПРАВА

2.1. Право на життя (стаття 2 Конвенції)

2.1.1. Застосовність

2.1.2. Зобов’язання захищати життя

2.1.3. Ефективне розслідування

2.2. Заборона катування та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження та покарання (стаття 3 Конвенції)

2.2.1. Застосовність

2.2.2. Нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження

2.2.3. Поводження, що принижує гідність

2.2.4. Нелюдське або таке, що принижує гідність, покарання

2.2.5. Вислання

2.3.Право на свободу та особисту недоторканність (стаття 5 Конвенції)

2.3.1. Позбавлення волі (пункт 1 статті 5 Конвенції)

2.3.2. Особи, які страждають на психічні розлади (підпункт «е» пункту 1 статті 5 Конвенції)

2.3.3. Швидкість перегляду (пункт 4 статті 5 Конвенції)

2.3.4. Право на компенсацію (пункт 5 статті 5 Конвенції)

42 3.1. Право на справедливе слухання в цивільному судочинстві

III. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА

3.1. Право на справедливе слухання в цивільному судочинстві (пункт 1 статті 6 Конвенції). Застосовність

3.2. Розумні строки

3.3. Презумпція невинуватості (пункт 2 статті 6 Конвенції)

3.4. Право на захист (пункт 3 статті 6 Конвенції). Достатній час та засоби для захисту (підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції)

3.5. Інші права у кримінальному провадженні

3.5.1. Немає покарання без закону (стаття 7 Конвенції)

3.5.2. Право не бути засудженим або покараним двічі (стаття 4 Протоколу No 7 до Конвенції)

3.5.3. Право на ефективний засіб юридичного захисту (стаття 13 Конвенції)

ІV. ІНШІ ПРАВА І СВОБОДИ

4.1. Право на повагу до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції (стаття 8 Конвенції)

4.1.1. Застосовність

4.1.2. Приватне життя

4.1.3. Сімейне життя

4.2. Заборона дискримінації (стаття 14 Конвенції)

4.2.1. Стаття 14 у поєднанні зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції

V. КОНСУЛЬТАТИВНІ ВИСНОВКИ (СТАТТЯ 1 ПРОТОКОЛУ No 16 ДО КОНВЕНЦІЇ)

VI. СПРАВЕДЛИВА КОМПЕНСАЦІЯ (СТАТТЯ 41 КОНВЕНЦІЇ)

VII. ОБОВ’ЯЗКОВА СИЛА ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ (СТАТТЯ 46 КОНВЕНЦІЇ)

7.1. Виконання рішень

7.2. Провадження у справах про порушення

VIII. ІНШІ КОНВЕНЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Вилучення заяв (стаття 37 Конвенції)

Підпишись прямо зараз!

Заповни форму, щоб отримувати новини на пошту