Огляд практики Європейського суду з прав людини за І півріччя 2020 року

Цей огляд містить добірку Юрисконсульта з найцікавіших рішень Європейського суду з прав людини, в яких висвітлено нові проблеми або важливі питання, що становлять загальний інтерес. 

Огляд мовою оригіналу (Overview of the Court’s case-law 1 January-15 June 2020 можна переглянути за посиланням.

Зміст

І. ЮРИСДИКЦІЯ ТА ПРИЙНЯТНІСТЬ

1.1. Юрисдикція держав (стаття 1 Конвенції)

1.2. Прийнятність (статті 34 та 35 Конвенції)

1.2.1. Вичерпання національних засобів юридичного захисту (стаття 9 §1 Конвенції)

ІІ «ОСНОВОПОЛОЖНІ» ПРАВА

2.1. Право на життя (стаття 2 Конвенції)

2.1.1. Зобов’язання захищати життя

2.2. Заборона катування та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження та покарання (стаття 3 Конвенції)

2.2.1. Нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження

2.2.2. Позитивні зобов’язання

ІІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА

3.1. Право на справедливе слухання в цивільному судочинстві (пункт 1 16 статті 6 Конвенції)

3.1.1. Справедливість провадження

3.2. Презумпція невинуватості (пункт 2 статті 6 Конвенції)

3.3. Інші права у кримінальному провадженні

3.3.1. Ніякого покарання без закону (стаття 7 Конвенції)

ІV. ІНШІ ПРАВА І СВОБОДИ

4.1. Право на повагу до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції (стаття 8 Конвенції)

4.1.1. Застосовність

4.1.2. Приватне життя

4.1.3. Позитивні зобов’язання

4.2. Свобода вираження поглядів (стаття 10 Конвенції)

4.2.1. Свобода вираження поглядів

4.3. Право на ефективний засіб юридичного захисту (стаття 13 Конвенції)

4.4. Заборона дискримінації (стаття 14 Конвенції)

4.4.1. Стаття 14 у поєднанні зі статтею 2 Конвенції

4.4.2. Стаття 14 у поєднанні зі статтею 8 Конвенції

4.5. Заборона колективного вислання іноземців (стаття 4 Протоколу 37 No 4 до Конвенції)

V. КОНСУЛЬТАТИВНІ ВИСНОВКИ (СТАТТЯ 1 ПРОТОКОЛУ No 16 ДО 40 КОНВЕНЦІЇ)