Захист персональних даних

Видання Посібника з європейського права у сфері захисту персональних даних та переклад на українську мову здійснено у рамках спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні». Зміст публікації не повинен тлумачитися як такий, що відображає офіційні погляди Європейського Союзу та Ради Європи.

Avatar
ECHR: Ukrainian Aspect

автор

15 Травня 2018
|
4 275
|

У сфері захисту персональних даних Європа має одну з кращих систему, в основу якої покладено Конвенцію Ради Європи № 108, правові документи Європейського Союзу, а також прецедентну практику Європейського суду з прав людини і Суду Європейського Союзу.

Метою даного посібника є підвищення обізнаності та розширення знань про правила захисту персональних даних у державах–членах Європейського Союзу та Ради Європи, до яких читачі могли би звертатися як до основного орієнтира. Його підготовлено для правників широкого профілю, суддів, працівників національних органів з питань захисту персональних даних та інших осіб, які працюють у цій сфері.

Після набуття чинності Лісабонським договором у грудні 2009 року Хартія основних прав ЄС стала юридично обов’язковим документом, а разом з цим статусу окремого основоположного права набуло право на захист персональних даних. Для забезпечення цього основоположного права надзвичайно важливим є добра обізнаність з Конвенцією Ради Європи № 108 та правовими документами ЄС, які відкрили шлях до захисту персональних даних у Європі, а також з прецедентною практикою Суду ЄС та ЄСПЛ.

Підпишись прямо зараз!

Заповни форму, щоб отримувати новини на пошту