Порядок забезпечення представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини

Avatar
ECHR: Ukrainian Aspect

автор

20 Серпня 2019
|
1 238
|

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. № 553

(у редакції постанови КМУ
від 14 серпня 2019 р. № 709)

 

Порядок забезпечення представництва України під час
розгляду справ у Європейському суді з прав людини

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини (далі — Суд) про порушення нею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція), справ за заявами України стосовно порушення Конвенції іншими Договірними Сторонами, а також як третьої сторони під час розгляду справ за заявами громадян України або юридичних осіб — резидентів України проти інших Договірних Сторін.

2. Відповідальним за забезпечення представництва України у Суді є Мін’юст в особі Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (далі — Уповноважена особа).

3. Уповноважена особа дає представникам Уповноваженої особи доручення щодо збирання необхідних матеріалів та інформації, надсилає до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій запити про надання матеріалів та інформації або відповідно до вказівок Суду вимоги, які підлягають обов’язковому виконанню в десятиденний строк з дня їх отримання або у строки, встановлені у запитах або вимогах.

4. На підставі отриманих даних Уповноважена особа формує позицію у справі та надсилає її до Суду в установлені ним строки. У разі прийняття Судом рішення про проведення усних слухань Уповноважена особа вносить до Кабінету Міністрів України погоджені з МЗС пропозиції щодо складу делегації, яка представлятиме Україну на слуханнях у Суді, і несе відповідальність за формування її позиції.

5. З метою вирішення питання доцільності залучення юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, зокрема іноземних, для забезпечення представництва України в Суді або укладення угоди про дружнє врегулювання спору, надіслання односторонньої декларації тощо Уповноважена особа ініціює утворення міжвідомчої робочої групи, до складу якої включаються представники відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

У разі потреби міжвідомча робоча група готує пропозиції з організаційно-правових, процедурних та інших питань, пов’язаних із забезпеченням представництва України під час розгляду справ у Суді.

Міжвідомчу робочу групу очолює Міністр юстиції або Уповноважена особа.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Рішення міжвідомчої робочої групи приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів робочої групи. У разі рівного розподілу голосів рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосував голова міжвідомчої робочої групи.

6. У разі коли обставини справи та попередня прецедентна практика Суду дають підстави для прогнозування констатації Судом порушення положень Конвенції, Уповноважена особа вживає заходів для врегулювання спору шляхом укладення угоди про дружнє врегулювання спору або надіслання односторонньої декларації та виносить це питання на розгляд міжвідомчої робочої групи. Рішення щодо доцільності укладення угоди про дружнє врегулювання спору, надіслання до Суду односторонньої декларації та її умови приймає міжвідомча робоча група, яка утворюється та провадить діяльність згідно з пунктом 5 цього Порядку.

Уповноважена особа на підставі рішення міжвідомчої робочої групи підписує угоду/декларацію, у разі коли сума за угодою про дружнє врегулювання спору або односторонньою декларацією не перевищує 5000 євро.

Якщо сума відшкодування за угодою про дружнє врегулювання спору або односторонньою декларацією перевищує 5000 євро, згоду на підписання угоди/декларації на затверджених міжвідомчою робочою групою умовах надає Кабінет Міністрів України шляхом видання відповідного розпорядження.

Підписана угода щодо дружнього врегулювання спору або одностороння декларація надсилаються до Суду.

Якщо вимоги заявника стосуються інших способів відновлення порушеного права, крім виплати коштів, яку може бути здійснено відповідними державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, угода про дружнє врегулювання спору на погоджених Кабінетом Міністрів України умовах підписується керівником відповідного державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та Уповноваженою особою.

7. У разі надходження повідомлення із Суду про те, що ним розглядається заява громадянина України або юридичної особи — резидента України, подана проти іншої держави — учасниці Конвенції, Уповноважена особа доводить зазначену інформацію до відома МЗС.

Підпишись прямо зараз!

Заповни форму, щоб отримувати новини на пошту